Rubriky
Slunná louka Územní plán

Schůzka na magistrátu

V pondělí 16.8. jsme se s Alenou Tomkovou sešli s náměstkem Hladíkem, radním Chvátalem, ředitelem KAM Sedláčkem a vedoucí OÚPR Pannovou. A to tentokrát se všemi najednou. Byli jsme pozvání ve věci našich připomínek a petice. Opět jsem prezentoval, co je naším cílem. Nižší podlažnost, méně průmyslu, více zeleně, etapizace, však už to znáte. Přítomní, zdá se, už také s problematikou po několikerých schůzkách byli obeznámeni.

Po více než roce snahy jsme se dopracovali k tomu, že nejen chápou, o co nám jde, ale že budou i ochotni udělat nějaký ústupek (jak moc velký, ještě uvidíme). Opět zazněla podmínka třetího veřejného projednání, ke kterému se snad ale schyluje. Bavili jsme se o snížení výšek z trojek na dvojky okolo stávající zástavby i o snaze zapracovat zásadní teze do podmínek pro zpracování územních studií a karet lokalit. Nebude to patrně v rozsahu, který jsem předchystával zde: http://peknyjih.cz/2021/08/01/novinky-cervenec-srpen/, ale něco z toho by se tam objevit mělo, zejm. co se týče umístění větší plochy zeleně. Konkrétní řešení vzejde z územních studií, na tom se nic nemění. P. Hladík nastínil i možnost řešení, že aby to bylo férové k vlastníkům pozemků, patrně nebude možné se vyhnout směnám a přeparcelaci, což by umožnilo větší zásahy do současného návrhu, jak jsem dříve uvažoval. Pan náměstek také předpokládá, že z územních studií následně vzejde (což je naše snažné přání) změna územního plánu, neboť se podoba možných změn do jeho intencí „nevejde“. Není ovšem zřejmé, na čem se tento předpoklad zakládá. Proto nám přišlo „bezpečnější“ vymezit rovnou jasné limity v územním plánu, v jejichž rámci by se územní studie zpracovávaly. Radní Chvátal také byl pro námi požadovanou změnu ploch těžkého průmyslu na lehký u Přízřenic (u Dolních Heršpic bohužel ne, tam, jak již dříve zmiňoval, má své plány soudruh Jonáš (nebo o nich alespoň úředníky úspěšně balamutí)

Zatím nemáme hmatatelné výsledky, ale i změna rétoriky představitelů města je pro mě určitým úspěchem a příslibem zohlednění našich zájmů. Před rokem byla prohlášení všech o dost neústupnější. I ředitel Sedláček připustil, že naše „městská třída“ může mít klidnější charakter bez tisíců aut a že se vše bude budovat postupně. Od p. Hladíka zazněla jasně prohlášení, že územní studie bude zpracovávat město (tedy, že nebude možné, aby si je nechali například per partes zpracovat developeři) a že dříve, než budou hotové, se tam nic nepostaví. Dalšími jednoznačnými podmínkami definoval MÚK Moravanské mosty a protipovodňová opatření. Naše rozvojové území řadí kvůli složitosti a výši nutných investic mezi ta, které se budou v rámci Brna rozvíjet spíše později. Jeho odhad byl, že začátek výstavby může být nejdřív za 10 let, což ale není z pohledu stavebnictví nijak dlouhá doba. Podmínky se samozřejmě netýkají výstavby družstevních bytů (kvůli projednání tohoto projektu v radě mi p. Hladík posouval termín schůzky o 3 dny dříve, očividně jim hodně záleží na tom, aby zde vše běželo hladce.)

Co se týče Horních Heršpic, tam to s náznakem nějakých ústupků moc slavné nebylo. Významně se zde projevilo to, že např. ke snížení výškové úrovně ani k charakteru výstavby podél v lokalitě u řeky/nové Vodařské naše městská část bohužel žádné připomínky nepodala. Naděje tady spočívá už jen v citlivém zpracování územní studie. Otázkou ovšem také je, jaké projekty v dané oblasti ještě získají územní rozhodnutí a stavební povolení dle současného územního plánu, a co tedy bude mít za úkol a možnost územní studie v daném místě vůbec řešit.

Jedním z příkladů je i tento projekt, kde se již začínají prodávat byty: https://www.rezidencesvratka.cz/ (neberte to jako reklamu, ale jako odstrašující příklad) Podle posledních informací z MČ zatím nemá stavební povolení (území rozhodnutí ale ano). Smutné je i to, že s koncepcí upraveného územního plánu, tedy nové páteřní komunikace s kompaktní zástavbou, není v souladu. Takže pravděpodobnost, že územní studie povede k významnému zlepšení situace, se již nyní snižuje.

1 komentář u „Schůzka na magistrátu“

Dobrý den, za rok jsou volby, takže jejich „vstřícnost“ bude alespoň verbálně stoupat. Až vás jednáními, za která jsou placeni, zatímco vy je absolvujete ve volném čase, utahají tak, že nebudete mít sílu na referendum, tak tu postaví co chtějí. Těch pár stovek obyvatel v družstevních bytech jim to samozřejmě jen usnadní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *