Rubriky
Slunná louka

Schůzka s náměstkem Olivou

Ve středu 11. 8. 2021 jsem se sešel s náměstkem JUDr. Jiřím Olivou ohledně družstevní výstavby. V kostce: Začali jsme na tom, že těch 5 podlaží je už ústupková varianta, že to takto vychází z územního plánu a že se s tím nic nedá dělat. Po hodině konstruktivní diskuze jsme skončili u toho, že jsou otevření kompromisům a jakmile z právě finišujícího výběrového řízení vzejde vybraný architekt projektu, tak to s námi budou diskutovat a nebude problém s podlažností pracovat tak, aby směrem k Moravanské a Modřické byla výstavba o něco nižší. Pan náměstek to vnímal tak, že když jsou domy na Moravanské uskočené od silnice, tak už jim protější vyšší výstavba vadit nebude, snad se mi ho tedy podařilo přesvědčit o opaku. Zdůrazňoval, že pokud bude diskuze kultivovaná a o kompromisech (nikoliv o tom, že se nic stavět nebude), vybrané zástupce občanů do procesu zapojí.

Ohledně poslední úpravy územního plánu, si pan náměstek ani nebyl vědom, že by žádali o úpravu maximální výšky ze „2“ na „3“, jak uváděl p. Chvátal. Pak je tedy otázka, odkud tato změna vyplynula, nepředpokládám, že se čísla přepsala sama. Nicméně důraz na co nejvyšší výtěžnost území pochopitelně pan náměstek dává, zdůvodňuje to ušlechtilou ideou dostupných bytů pro mladé rodiny, které pomohou řešit aktuální zoufalou situaci na trhu s bydlením. Z počtu 300 bytů tedy ustupovat nehodlá a vzhledem k nižší ceně rovněž patrně bude v projektu počítáno pouze s parkováním na ulicích, což znamená spoustu vybetonovaných ploch parkovišť navíc. To není dobrá zpráva a bude to jedna z dalších věcí, na kterou musíme tlačit.

Co se týče „podrazu“ u výpočtu maximální zastavitelnosti území vyplývající z indexu podlažní plochy, kdy podlažní plocha pro I. etapu je počítána z plochy pozemku pro obě etapy, tam pan náměstek žádné pochybení neviděl. Pokud by se neměnil územní plán, tak by II. etapu už nikdy nebylo možné postavit, protože ta I. by jí už „spotřebovala“ všechnu dostupnou podlažní plochu. V případě nového územního plánu se však s tímto výpočtem a indexem podlažní plochy už vůbec nepracuje a zbytek pozemku je možné dále zastavět pouze na základě maximální dovolené výšky. Dle stavebního práva je toto možná průchozí, za morální a férové to nicméně nepovažuji. Tento problém nicméně půjde úplně stranou, pokud město prostě počká s žádostí o územní povolení až na dobu platnosti nového územního plánu, takže jeho řešením zas tak moc nezískáme.

Jak jsem již dříve avizoval, tento projekt není blokován ani územní studií (mimochodem p. Oliva zastával názor, že by ty územní studie neměli být nařízení ani pro zbytek území, v tomto ohledu jsem velmi rád, že to není v jeho gesci), ani podmíněn vybudováním MÚK Moravanská. Jediné, co bude potřeba, je kanalizace, pro kterou se čeká na schválení investičního záměru. K oběma záměrům přikládám podklady, co šly do rady města.

http://peknyjih.cz/wp-content/uploads/2021/08/kanalizace.pdf

http://peknyjih.cz/…/uploads/2021/08/mosty-moravanska.pdf

Nadhodil jsem panu náměstkovi i variantu samostatné městské části, kterou jsme diskutovali i s p. náměstkem Hladíkem, a přislíbil, že by to společně mohli zkusit přednést na radě města. Důležitá pro ně ale bude i podpora z naší městské části, kterou nyní budeme muset získat. Považuji za logické, když už nám zde Brno chce vybudovat novou městkou čtvrť, tak abychom o ní už nyní mohli spolurozhodovat sami, a ne z Komárova, pro který je to jen spousta práce navíc. Je to podle mě věc, které je kompromisem k radikálnímu osamostatnění od Brna a ve finále prospěje všem. Navíc, jak pan Oliva uvedl, Brno by konečně mělo 30 městských částí a ne hloupých 29.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *