Rubriky
Územní plán

Novinky červenec / srpen

Po hektickém hodovém červenci v Přízřenicích a následné rodinné dovolené se opět ozývám s informacemi, co se děje.

8.7. jsem se společně s jedním z místních obyvatel sešel s radním Chvátalem. Po schůzkách v lednu, veřejných projednáních územního plánu, i účasti na zastupitelstvu MČ, loňských a letošních připomínkách se už do problematiky dostal a měl jsem pocit, že pro naše požadavky má více pochopení. Schůzka ve mně vyvolala jistou naději, že alespoň body, ve kterých se shodujeme s požadavky městské části, by mohly být zapracovány. Dohodli jsme se, že pro p. radního zpracuji zjednodušenou verzi připomínek (chápu, že těch našich 14 stran textu je pro politiky nepřekonatelná překážka) s ohledem na reálnost zapracování a shodu s MČ, kterou by následně probral přímo s MČ, kterou stále vnímá jako hlavního partnera k diskuzi.

Znění zestručněných připomínek ke stažení

Upravené podmínky pro zpracování územních studií

Možnost zapracování změn na druhou stranu podmiňoval uskutečněním třetího veřejného projednání, takže nic není jisté.

Poslal jsem vše rovnou i na MČ, aby věděli, co očekávat, a přidal jsem i původní znění našich letošních připomínek, aby se s ním mohli seznámit a nedocházelo k informačním šumům, jako na jaře, kdy jsme žádali o akceptování loňských připomínek na zastupitelstvech MČ.

15.7. jsem se sešel z jedním z potencionálních developerů na rozvojových plochách. Byl jsem rád za iniciativu ke schůzce a snahu o to, nejít přímo proti obyvatelům a vést diskuzi. Na druhou stranu bylo zřejmé, že když územní plán projde, bude zde intenzivní snaha zahájit výstavbu co nejdříve a v rámci tohoto desetiletí. Moje přesvědčení je takové, že veškerá regulace by měla být transparentní, platná pro všechny a pod záštitou samosprávy. Cílem je tedy stále dostat co nejvíce z našich připomínek do územního plánu a hlavně územních studií.

Mluvil jsem i s několika přízřenickými vlastníky pozemků v rozvojových lokalitách a diskutovali jsme možnost, aby se k iniciativě úpravy územního plánu osobně přidali, neboť jsou to právě vlastníci dotčených pozemků, na jejichž názor město slyší. Nemohli bychom už tak slýchat argumenty politiků, že právě vlastníci pozemků tam chtějí průmysl či co nejvyšší bytovou výstavbu (i když v některých případech to tak určitě je, to si nalhávat nabudeme, zejm. u podnikatelů, kteří pozemky dříve spekulativně nakoupili). Pokud tedy o někom takovém víte, zkuste ho prosím přesvědčit, aby se mi ozval, pokud bude mít zájem a není mu lhostejné, co se s jeho pozemky bude v budoucnu dít.

30.7. mi došel dopis od p. Hladíka, informující, že se našimi připomínkami budou zabývat a vyhodnocovat je. Ani bych to tu nepsal, neboť to je samozřejmé, ale v závěru jsem byl požádán, abych toto sdělil všem občanům, kteří podepsali. Takže tak činím a prosím tak i ty, kdo podpisy sbírali, aby informaci předávali dál:)

A co nás čeká dále?

11.8. mám dohodnutou schůzku s náměstkem Jiřím Olivou, pod nějž spadá plánovaná výstavba družstevních bytů na slunné louce. Doufám tedy, že se dozvím více informací k reálnému časovému harmonogramu, jak je to s podřízeností starému / novému územnímu plánu a územním studiím, jak je to s dopravou, kanalizací, výškou zástavby, neférovým výpočtem podlažní plochy dle stávajícího ÚP a další. Do té doby také musím zkompletovat a podat petici, týkající se této výstavby.

19.8. jsem byl pozván na schůzku s náměstkem Hladíkem, ale přítomni by měli být možná i radní Chvátal a zástupci OUPRu/KAMu, uvidíme tedy, jak se to vyvine.

20.8. se koná kácení přízřenické máje, takže všichni doražte!:)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *