Rubriky
Územní plán

Námitky 2021 podány!

Už se mi podařilo dospat hektický týden na konci měsíce, tak se s Vámi chci podělit o pár zákulisních fotek. V úterý jsem na magistrátu podal:

  • naši společnou námitku s 538 podpisy. Ještě jednou moc děkuji všem sběračům, i ostatním, kteří se se zapojili a nosili archy podepsané od přátel a známých, kterým naše lokalita není lhostejná. Z toho jsem měl opravdu radost! Děkuji moc i sousedům z Horních Heršpic za jejich podpisy! Finální verze i s úvodním slovem.
  • zašel jsem rovnou i za vedoucí OUPRu paní Pannovou, přes prázdniny si námitky utřídí a na podzim je opět můžeme začít diskutovat. Dokonce připustila, že ve hře je i možnost třetího veřejného projednání. To by byla skvělá zpráva, protože by to umožnilo ještě i v tomto kole zapracovat nějaké významnější úpravy (to je to, co se u nás dosud nepovedlo… ehm…)


Úvodní slovo finální námitky:

Žádám zejména o snahu o pochopení sdělení našich připomínek do hloubky a jejich naplnění celou koncepční podstatou návrhu. Jejich cílem je zásadní zlepšení návrhu územního plánu a jeho respektu k hodnotám, které stávající obyvatelé území po generace budují a kterých si na naší lokalitě tolik váží.

Pouhé úřednické vypořádání připomínek (a v našem případě povětšinou negativní) je legitimní přístup. Vzhledem ke komplexním tématům, ke kterým se vyjadřujeme a našemu povětšinou neodbornému pohledu na věc, terminologii i legislativu je to však i velmi zjednodušující přístup. Nelze očekávat, že tento krok bude vnímán jako vyjádření pozitivního vztahu města ke svojí části a jejím obyvatelům. Podotýkám, že i legitimně lze jednu připomínku vypořádat několika různými způsoby. Stejně tak celý návrh může vypadat mnoha různými způsoby, s rozdílnou kvalitou, a přitom budou všechny přístupy legitimní. Je jen otázkou snahy a respektu ke všem zúčastněným, který způsob rozvoje území bude nakonec zvolen.

Dvojí přístup k vypořádání připomínek lze ilustrovat námitce č. 9 z našeho podání č. MMB/0269275/2020, kde požadujeme část plochy pro průmysl nahradit zelení / veřejným prostorem a dozvídáme se že „V procesu územního plánování není možno libovolně zasahovat do ústavně garantovaných vlastnických práv majitelů nemovitostí a narušovat tak jejich právní jistoty a očekávání“ a „z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace je vhodné plochy výroby ponechat.“ Toto by však znamenalo, že v daném území nebude možné vymezit žádná veřejná prostranství, komunikace, modrozelnou infrastrukturu a jiné, neboť to samo o sobě naruší vlastnická práva a legitimní očekávání majitelů. Hlavně je to v přímém rozporu s tím, že vymezené územní studie mají právě rozmístění těchto prvků prověřit.

Na druhou stranu na připomínku z podání č. MMB/0300331/2020, kde se ohrazujeme proti vymezení veřejného prostranství na soukromých pozemcích pro výstavbu RD je reagováno, že „povinnost vymezení veřejných prostranství je stanovena vyhláškou 501/2006 Sb.“ a „územní plán vymezuje nová veřejná prostranství v případě, že je jejich umístění zřejmé nebo prověřené územní studií.“ V tomto případě však není veřejné prostranství ani v územní studii z r. 2011, ani ve stávajícím územním plánu.

Z těchto dvou protichůdných vypořádání připomínek je zřejmé, že libovůle v celém procesu je značná, legitimita velmi obtížně vymezitelná a jediným možným přístupem je tak kompromis a nalezení shody mezi všemi zúčastněnými. Tomu ale v první řadě musí předcházet vyslechnutí jejich požadavků a v řadě druhé respektující diskuze. Jako občané bohužel nemáme pocit, že by ani k jedné z těchto fází vůči naší straně došlo. Prosíme tady všechny zúčastněné o rovnocenný, morální a aktivní přístup.

Z výše uvedených důvodů akcentujeme, zpřesňujeme a doplňujeme naše připomínky, které v upraveném návrhu územního plánu nebyly nijak reflektovány.

Chápu, že při velkém množství připomínek k územnímu plánu v rámci celého města je snaha o hlubší pochopení podstaty připomínek velmi obtížná. Přesto žádáme představitele zadavatele a zpracovatele, aby se o to pokusili. Jedná se zde o největší rozvojovou lokalitu města Brna, výstavbu na zelené louce bezprecedentního rozsahu (v rámci Brna a posledních desetiletí), příležitost ke vzniku předměstského urbanismu světové úrovně, změnu v území, které bude mít nedozírné ekologické a ekonomické dopady a trvalý dopad na podobu města Brna. Především se ale jedná o náš domov. Proto apelujeme na všechny zúčastněné, aby naši snahu o významné zlepšení návrhu územního plánu vyslyšeli. Nesledujeme ekonomické cíle v území, ale především jeho výslednou kvalitu, a ta by měla být nadřazena, neboť v dlouhodobém časovém horizontu je to právě kvalita, která významně prodlužuje morální životnost jakéhokoliv lidského díla, a tím má i nezměrný pozitivní dopad i na jeho celkovou ekonomiku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *