Rubriky
Územní plán

Veřejné projednání na BVV a zastupitelstvo MČ

Včerejší zastupitelstvo (24.6.) bylo opět velmi výživné. Pokusil jsme se vytovřit záznam, bohužel zvuková kvalita není ideální:

Začalo se o 10 minut později, pak 20 minut prezentací, takže času na dotazy k územnímu plánu zbylo opravdu málo. Musel jsem tedy z nachystaných vybrat jen pár těch nejdůležitějších. Sestava KAMBRNA byla také velmi skromná – Hybská, Chvátal, Všetečka. Takže snaha hlouběji probrat témata načatá na veřejném projednání na BVV, se ukázala jako nereálná

veřejné projednání na BVV, 22.6., moje dotazy jsou v čase 3:13:00 – 3:37:00

Pokusím se tedy shrnout svoje postřehy z posledních dní a také z včerejšího zastupitelstva:

  • Uzemní studie budou nyní zásadní. Jestli se podaří u nich vymezit možnost, aby nebyly striktně podřízeny územnímu plánu, ale mohly nabídnout i alternativní a lepší řešení, což je jeden ze zásadních bodů našich připomínek, bude to úspěch. Radní Chvátal cestu vidí, ale legislativně to může být komplikované, reakce zatím není jednoznačná. Dokud k tomuto nebudeme mít od Brna nic na papíře, tak jsou to opět jen váhavě vyjádřené sliby.
  • Stejně tak bude zásadní, kdo ÚS bude zpracovávat – jestli to budou stále stejné brněnské firmy, které podle mě dosud nepředvedly přesvědčivý výkon, nedej bože KAM, který je na tom svojí citlivostí ke kontextu a občanům ještě hůře, jak jsme zatím viděli. Požadavek na otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž je zde přípustný, ale vzhledem k vyšší finanční náročnosti bude těžké ho prosadit. Ideální je pro pořizovatele samozřejmě vybrat klasicky podle ceny nejnižší nabídku. Jak je to ale se vším, nejlevnější je často i nejméně kvalitní a u kreativní práce to platí dvojnásob.
  • U projednání ÚS bude stěžejní role MČ. Proto aktivní zapojení občanů, které p. Boula slibuje, je plně v kompetenci MČ a beru tento slib jako závazek. Máme zde i případy, kdy se to moc nepodařilo, např. územní studie města z r. 2011, které v souladu s občany i přes jejich připomínky rozhodně není. Upřesním i dobu trvání stavební uzávěry, 5 let je MAXIMUM. Lze to stihnout i rychleji (např. co mám informace z Kraví hory, tam se to stihlo za rok a s veřejností příliš neřešilo) Doufáme taky, že to nedopadne jako u připomínek k územnímu plánu, kdy se z připomínek občanů do těch od MČ podařilo po několika měsících přesvědčování radních dostat cca 3 z celkem 40 připomínek občanů.

Oproti tomuto na mě působilo jako zjevení, že na zastupitelstvu prošel bod navržený občany skrze p. Janského (který tedy kvůli tomu musel přestát klasické ponižujícími bonmoty z úst p. starosty). Tím spíše, že se jednalo o bod zásadní – vedení velkého městského okruhu. Tento bod minulý rok na zastupitelstvu spustil velkou vlnu občanské kritiky, neboť radní zuby nehty hájili ekonomické a „reálné“ nadzemní vedení po Přerovce. Rovněž ho na našem jednání s radnicí neúspěšně akcentovala paní Tomková. A včera dokonce sám p. Grund navrhnul oproti p. Janskému ještě lepší znění tohoto bodu: MČ tedy odsouhlasila zařazení připomínky k územnímu plánu, že VMO požaduje přednostně řešit jako podzemní komunikaci. Celé mi to vzhledem k situaci minulý rok přišlo jen jako divadlo pro občany, protože si nízký význam těchto připomínek už radní uvědomili – v rámci minulého projednání územního plánu totiž z připomínek MČ nebylo téměř nic zapracováno. Já jsem ale stále přesvědčen, že význam těchto připomínek je přesně takový, jak moc se daná radnice sama aktivně se zasadí o jejich prosazení. Bez intenzivního politického tlaku či osobního kontaktu s potenciálem pro myšlenku „nadchnout“ někoho na vyšších místech, kdo to reálně může ovlivnit, nebudou ani nadále připomínky občanů ani MČ reflektovány.

🚗Vrátím se zpět k územnímu plánu a studiím pro Přízřenice a Heršpice. Otázkou je pro mě stále podmíněnost infrastrukturou – obchvat a mosty. Ano, v lokalitách je to uvedené, ale např. u Pr-6 – Slunná louka toto úplně chybí (záměr kvůli družstevním bytům, se kterými nikdo na mosty čekat nechce). Dále v textové části odůvodnění (str. 46 a 124) jsou 2 odstavce, které to celé to podmínění zpochybňují, to bude nutné vysvětlit.Doufejme tedy, že termín začátku živelné výstavby na polích okolo našich domovů ještě pár let pozdrží realizace MÚK, jejíž termín zatím není znám. Už je ale hotová dokumentace pro územní rozhodnutí, takže politický tlak, aby se vše rozjelo co nejdříve, zde určitě bude.

🏢U družstevních bytů je ale vše jasnější, tiskové zprávy mluví započetí stavby v r. 2024, realita bude možná o něco jiná, ale spoléhat se na to nedá. Podmíněnost MÚK a územními studiemi zde NENÍ, tento projekt může zbrzdit snad jen kanalizace (kterou město kvůli bytům bude muset zbudovat za svoje a ušetří tak cca 300 milionů developerům, jak nám potvrdil radní Grund). Více např.: https://brnensky.denik.cz/…/doplni-chybejici-kanalizaci…

Projekt bude prý běžet podle starého ÚP, který zase ale takto intenzivní výstavbu neumožňuje. Výpočet, který je nyní v zadání, je klasická ekvilibristika s ohýbáním IPP, kdy je brána v úvahu mnohem větší plocha, než v jaké má být záměr uskutečněn. Pokud by starý územní plán zůstal, na zbytku plochy by už nikdo nic nepostavil, nový ÚP ale mění pravidla, takže ve finále umožní na zbytku plochy ještě vyšší výstavbu. Pokud to je myšleno vážně, tak město chystá podraz hodný developera (bohužel pravděpodobně legální). Toto bude priorita, na co se nyní zaměřit co nejdříve podrobně zjistit. Od projektu dali na zastupitelstvu všichni ruce pryč a odkazují nás na p. Sponara a náměstka Olivu.

Konkrétní projekty výstavby se tedy rozběhnou v dohledné době. Nenechme se tedy uchlácholit tím, že to je daleko. Bohužel, jedna z posledních možností, kdy celou koncepci rozvoje reálně můžeme ovlivnit, je právě teď.⌚

1 komentář u „Veřejné projednání na BVV a zastupitelstvo MČ“

[…] Od minulého informačního mailu v červnu se toho událo dost. Tentokrát jsme již nečekali, jestli se stane něco samo od sebe, a nespoléhali se na (ne)aktivitu městské části. Po našem setkání občanů v Přízřenicich se nám podařilo dostat článek do novin, byli jsme vidět na veřejném projednání územního plánu na BVV, i na zastupitelstvu MČ. […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *