Rubriky
Slunná louka Územní plán

Schůzka s náměstkem Hladíkem

16. 6. 2021 jsme se s Alenou Tomkovou setkali s náměstkem primátorky Petrem Hladíkem, do jehož gesce spadá mimo jiné i územní plánování. Konečně po roce snahy mám pocit, že s námi někdo normálně komunikoval, orientoval se v problematice, věnoval nám čas a vysvětlil vše, co nás zajímalo. Neradujte se předem, na žádných zásadních ústupcích jsme se nedohodli, ale je to minimálně slibný start, aby došlo k vzájemnému pochopení potřeb jednotlivých stran.

Probírali jsme městský okruh v Horních Heršpicích, pro Brno je toto nejméně prioritní úsek. Je možné, že jeho realizace již nebude po dokončení dalších zásadních částí VMO nezbytná. P. Hladíkovi se jeví logičtější svedení dopravy mimo zastavěné území H. Heršpic na těleso D1 či paralelně s ním pomocí kolektorových komunikací (obdobně jako tomu bude ve Slatině).

Potvrdil nám naši obavu a to, že magistrátní úředníky stále a často obchází pan Jonáš. Ubezpečil nás, že on mu pozornost již nevěnuje a že takzvané Jonášovy hrobečky (tedy půdní navážky u ulice Sokolovy, které měly za cíl zvýšit úroveň terénu pod plánovanou bytovou výstavbou, aby nebyla v záplavové zóně) se již nikdy opakovat nebudou. Upozorňuje na to i všechny developery, kteří by si nechali takto od Jonáše poradit. Rovněž nás ubezpečil, že Jonášova protipovodňová opatření v Přízřenicích (terénní val za ulici Modřická a 2 obří biotopy) byla na městě i povodí zamítnuta. Tato opatření budou budována městem, až na ně dojde řada, což ještě bude trvat. Protipovodňová opatření prozatím řeší město v komárově a Horních Heršpicích a všechny potřebné pozemky se zatím podařilo vyřešit dohodou s vlastníky o výkupu. Otázkou ve vzduchu samozřejmě je, jak to s nasloucháním Jonášovým požadavkům mají ostatní úředníci na nižších postech a s nižším sebevědomím, zejména pak příslušníci jeho mateřské ODS.


Pan náměstek chápe naše požadavky na méně ploch pro průmysl a více zeleně, doufejme tady, že tuto myšlenku bude akcentovat ve svých jednáních. Žádný příslib však nemáme.

Probírali jsme téma samostatné městské části (což by pro nás byla vítaná alternativa k osamostatnění jako obce). Pan náměstek rovněž vnímá pasivitu naší radnice, ale jedinými, kdo s tím mohou něco dělat, jsou občané ve volbách. Separátní městská část by jistě vyhovovala i Komárovu, který by se tak nemusel zabývat problémy „dole na jihu“. Pan náměstek přislíbil, že zjistí, jak bychom měli postupovat, pokud bychom o něco takového usilovali. Aktivní přístup radnice bude naprosto klíčový právě v následujících letech, kdy se budou zpracovávat územní studie. Na základě zavedené praxe vedení MČ může a má hrát zásadní roli při jejím zadávání a zpracování. Podstata toho, co má ÚS řešit je stanovena v textové části ÚP (jeho změny), proto má stále velký smysl se zaměřit i na jeho obsah.

V územních studiích (do jejíchž zhotovení se prý nepostaví nic) by se také daly mnohé z našich požadavků vyřešit, pokud k tomu bude dobrá vůle ze strany města. Pan Hladík by tu dobrou vůli měl, citlivé řešení navazujících výšek zástavby v územních studiích mu přišlo jako samozřejmost (v tom naštěstí není shodě s architekty z KAMu). Ale pokud se nechceme spoléhat na to, že p. náměstek bude ve své funkci i další volební období a že radnice MČ bude aktivní, musíme důsledně trvat na svých připomínkách, aby všechny věci byly napsány již v územním plánu a v zadání územních studií. Sliby se sice poslouchají hezky, ale dokud nebudou na papíře, tak je jejich trvanlivost významně omezena do konce volebního období, jak jsme si ověřili u primátora Onderky.

K projektu družstevních bytů jsme se dozvěděli, že určitě poběží podle nového územního plánu (do starého by se totiž ani podlažností nevešly – toto je však velká otázka, na kterou snad dostanu přesnější odpovědi na budoucím jednání s náměstkem Pospíšilem). S podřízeností územní studii to ale nebude tak horké, jelikož studie bytů bude zpracována určitě dříve, než ta územní. První fáze výstavby (300 bytů) však dopravně nepotřebuje napojení na Vídeňskou, což je naopak velmi špatnou zprávou, protože to bude znamenat významné dopravní zatížení pro Moravanskou a Modřickou. A to zejm. po několikaletou dobu stavby MÚK Moravanské mosty, na kterou je již prý k dispozici dokumentace pro územní rozhodnutí. Dobrou zprávou je, že přislíbil studii projednávat s občany již během tvorby, a ne až po dokončení. Toto určitě není legislativou vyžadováno, budeme si tedy muset důsledně pohlídat, aby k tomu došlo. Právě ve studii družstevních bytů bude možnost ovlivnit podlažnost v návaznosti na Moravanskou, aby výsledek nevypadal jako ve hmotové studii od KAM: http://peknyjih.cz/2021/05/31/brno-vypisuje-zakazku-na-projekt-druzstevnich-bytu/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *