Rubriky
Územní plán

Schůzka s OÚPR a KAM

17. února 2021

Dnes jsem měl schůzku s paní Pannovou (vedoucí OUPRu – pořizovatel územního plánu) a p. Sedláčkem (ředitel KAM – zpracovatel územního plánu). Na optimismu mi příliš nepřidala. Na úvod jsem se dozvěděl, že setkávat by se vlastně s nikým neměli, oficiálně máme čekat do května na návrh vypořádání našich připomínek, upravený návrh územního plánu a další veřejné projednání. Dřívější schůzka, kterou vyzval p. radní Chvátal byla prý pouze politické gesto a u toho mělo zůstat.

Následně jsme si prošli hlavní body našich připomínek a některé bouřlivě diskutovali. Diskuze byla věcná, technická a nezaobalená politickými frázemi, za což zúčastněným děkuji a pokusím se ji tedy i věcně reprodukovat. Na druhou stranu, o to horší bylo vyslechnout si pravdu bez příkras. Asi není třeba zabíhat příliš do detailů, ty nejsou podstatné. Podstatné je to, že KAM si za svým návrhem skálopevně stojí a idealisticky hájí svůj záměr intenzivní vysokopodlažní zástavby s podílem těžkého průmyslu v naší městské části. Argumentují tím, že průmysl podél ul. Vídeňské patří a že by se pro něj v rámci Brna hledalo obtížně jiné umístění.

Městská třída v bezprostřední návaznosti na stávající vesnickou zástavbu? Není problém, vždyť omezí jen pár domků na konci ulice a ti ještě rádi pozemky se ziskem developerům prodají. Ostatní obyvatelé Přízřenic přece budu rádi, že to budou mít blíže ke službám a tramvaji, které městská třída poskytuje. Možná ale budu jediný, kdo tento názor nesdílí, klidně napište své postřehy.

Co se týče výškové úrovně zástavby, považují architekti také návrh za citlivý – vždyť na úroveň 2 (10+7 m, 3+1 podlaží) navazuje úroveň 3 (16+7 m, 5+1 podlaží). Bohužel jim unikl zásadní fakt a to, že zástavba Přízřenic až na výjimky spadá do úrovně 1 (7 m, 2 podlaží). A 4 patra rozdílu mezi navazující zástavbou já za citlivé nepovažuji.

Jedná se tu vždy o nadřazení prospěchu celku nad práva jednotlivce (pamětníci znají z minulého režimu). Já to chápu u veřejně prospěšných staveb. Nová obytná ani průmyslová zástavba ani městská třída mezi ně ale nepatří. Vnímám jasnou preferenci potencionálního zisku z dosud nezapočatého projektu jednoho subjektu (developera) nad ztrátou hodnoty nemovitostí a kvality života druhého subjektu (stávajících obyvatel).

Ohledně zeleně, kterou požadujeme oddělit průmysl a železnici, aby vznikl kompaktní zelený prstenec okolo čtvrti, byla odpověď také jednoznačná. V územním plánu se zeleň v daném měřítku nekreslí, bude ji specifikovat územní studie. V další větě jsme ale hned dospěli k tomu, že podíl zeleně pro průmyslové plochy není specifikován (prý proto, aby se tím zbytečně nezvětšovaly). Z čehož vyplývá, že tam nikdy žádná nebude, ledaže by ji developer umístil dobrovolně:)

A navrhnout rozsáhlý pás zeleně na pozemku některých vlastníků, kde je v současném územním plánu průmysl je podle KAMu vyloučeno. Nevím tedy, jak budou řešit silnice a další infrastrukturu, ta rovněž bude pouze na pozemku jen některých vlastníků. Jednoduchým řešením je i vyplatit tyto plochy z příspěvku dalších investorů do infrastruktury. Jak je možné, že někomu současným návrhem násobíte hodnotu pozemku (z polí stavební pozemek) a v opačném případě s tím je takový problém? Možná někdo z přítomných právníků zná odpověď.

Nemyslím, že naše připomínky k územnímu plánu jsou nějak extrémní, s nějakou výstavbou v Přízřenicích časem počítáme. Ale jde nám o to, aby její kvalita byla co nejvyšší a její dopad na náš způsob života co nejnižší. Bohužel i tyto drobné připomínky budou, zdá se, smeteny ze stolu.

Hlavním dojmem z jednání ale pro mě bylo, že zpracovatelé přesně vědí, co je pro nás nejlepší. Každý přece chce žít ve městě se službami, obchody a dopravou. To, že my, starousedlíci, si tu právě ceníme klidu, soukromí, zahrad, polí a výhledů, to je ani ve snu nenapadlo. Tento boj bude náročný a bez spolupracující městské části téměř jistě prohraný.

Sídlo kanceláře KAM na Zelném trhu, kde probíhalo jednání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *