Rubriky
Územní plán

Jednání s radním Chvátalem

27. ledna 2021

Jakožto zástupce veřejnosti za Přízřenice a Dolní Heršpice jsem byl pozván radním pro územní plánování a rozvoj města Brna, RNDr. Filipem Chvátalem, k osobní schůzce, kde jsme prošli naše připomínky. P. Chvátal je předtím nečetl, takže jsme strávili velkou část schůzky vysvětlováním připomínek. Z jeho reakcí jsem vyčetl, že má sice pro nás v některých věcech pochopení, ale zároveň většinou uvedl, že už s tím nelze vlastně nic moc dělat, protože většina věcí už byla v zadání / je ve stávajícím územním plánu / je v registrované územní studii. Moc tedy nechápu, proč se nás vůbec ptají na připomínky, když už je stejně vše rozhodnuto:)

Také z jeho strany zazněly pochybnosti, zda problematika u nás místní zajímá, neboť neviděl žádné protesty ani zprávy v médiích jako třeba v Bohunicích. Osobně jsem se domníval, že podání oficiálních námitek je ta správná cesta, ale patrně jsem se zmýlil, bude tedy potřeba více zabrat.

Jeden z dalších bodů, který prý naši vyjednávací pozici významně oslabil, je bohužel totální ignorance ze strany MČ Brno Jih. Na jednání, které o připomínkách k ÚP vedli zástupci magistrátu (Chvátal), odboru územního plánování (Pannová) i kanceláře architekta města (Sedláček) s radou naší MČ, prý připomínky k Př. a D. H. vůbec nezazněly, příp. ve velmi omezeném rozsahu. Podrobnosti z této schůze slíbila dodat paní Bočková. Doslechl jsem se, že starosta Haluza schůzi opustil, jakmile se projednal Komárov, a když došlo na Přízřenice, tak na to zůstala paní Bočková samotná. Od pana radního Bouly mám informaci, že k Přízřenicím a Dolním Heršpicím se řešilo jen to, že na ně bude zpracována územní studie. S tím se radní spokojili. Bohužel, pokud by se situací byli obeznámeni, věděli by, že studie nic nezachrání, pokud bude vytvořena na základě špatného zadání a špatného územního plánu. Tolik tedy k našim zvoleným zastupitelům.

Územní studie podmiňující jakoukoliv výstavbu, kterými se nás všichni snaží chlácholit, budou. Ale jak jsme předpokládali, budou podřízeny územnímu plánu, žádný zázrak tedy od nic čekat nemůžeme. Budou pouze zpodrobněním plánu.

V řešení našeho problému mě p. Chvátal nasměroval dále k řediteli kanceláře architekta města, p. Sedláčkovi, a k vedoucí odboru územního plánování, pí. Pannové. Ty jsem již tedy požádal o osobní schůzku (ačkoliv si od ní neslibuji zářnější výsledky). Také uvedl, že pokud se s něčím dá ještě něco dělat, je to nejpozději do konce února, kdy proběhnou další projednání. Času tedy není mnoho.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *