Rubriky
Územní plán

Takhle to začalo

Milí sousedé,

jak jistě víte, máme tu nový návrh územního plánu: https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/navrh-2/.

Brnu se opět podařilo do něj dostat mnohem vyšší intenzity zastavění, proti kterým se nám již dříve podařilo úspěšně postavit (např. sídliště „Slunná louka“). Nyní je třeba opět spojit síly a zamezit nejhoršímu.

Zásadní pro územní plán budou komentáře od Městských částí. Jestli se podaří něco posunout i touto cestou je zatím v jednání.

Oficiální cesta pro občany, jak se bránit, je podání námitek a připomínek. Připomínky může podat kdokoliv, ale jejich závaznost není příliš velká, námitky pouze někdo. Námitky musí zpracovatel plánu (alespoň nějak) vypořádat. Pokud chceme společně podat námitky i k záměrům, které nejsou na našich pozemcích, musíme je podat skrze zástupce veřejnosti: https://frankbold.org/…/zastup…/rada/zastupce-verejnosti

Osobně vidím nyní jako nezbytné 3 kroky:

1. Dát dohromady seznam námitek k územnímu plánu. (Toho jsem schopen se velkou měrou ujmout, něco sepsal i David Rotrekl, viz níže)

2. Sehnat dostatek podpisů (min. 200, lépe více, lépe přímo od obyvatel Přízřenice a D. Heršpic.) (Prosím hlaste, kdo je ochoten obejít jaké ulice)

3. Zajistit formální a právní správnost a včas podat námitky. (Byl bych velmi rád, kdyby se tohoto někdo ujal, bude nutné si řádně prostudovat podklady výše, zkušenosti s podobnými akcemi už tu hodně lidí má)

Dalším způsobem, jak se bránit může být diskuze s konkrétními politiky či architekty zpracovatele. Je to taky důležitá část, nicméně závěry jsou často neformální a nevymahatelné. Dokud naše požadavky nebudou jasně zakotveny v územním plánu, jde jen a pouze o sliby, na které každý politik za pár let rád zapomene. Optimální bude kombinace obou způsobů (či cokoliv dalšího, co vás napadne)

Kdyby to pomohlo, je možnost snahu zaštítit občanským sdružením Pěkný Jih.Nenechme se uchlácholit prohlášeními, že na naše území bude zpracována územní studie, jak již bylo vícekrát odpovězeno na naše dotazy: https://www.youtube.com/watch?v=0Ivq3i6-KFM…

Na naše území již bylo zpracováno více územních studií: https://www.brno.cz/…/dok…/upp/rozvojove-uzemi-brno-jih/

Zde Studie z pohledu městské části, zpracovaná za pana starosty Rotrekla: https://www.uschovna.cz/zasilka/ZCPF5CBFVFN275S4-JZZ/

Nový uzemní plán však intenzitu i míru průmyslových ploch oproti těmto studiím opět navyšuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *